سبک زندگی

بهشت گم شده کردستان

بهشت گم شده کردستان با رودخانه های خروشان و جویبارهای روان و صدای دلنواز آن، تداعی کننده تصویری از بهشت است.

9 بهمن 1398

اصول طراحی داخلی, متقارن و نامتقارن

آگاهی از قواعد و اصول طراحی داخلی مانند رعایت نمودن نظم و تساوی در چیدمان، در نظر دریافت مقیاس های مورد نظر، رعایت اصل نسبت و تناسب، ریتم یا هماهنگی یکنواخت، شلوغی و خلوتی چیدمان، رنگ، الگو و برجستگی، می تواند به اصولی بودن دکوراسیون خانه شما یاری شایانی...

28 دی 1398

تاثیر خطوط در طراحی داخلی

اگر نیم نگاهی به اطراف اتاقی که در آن نشسته اید بیاندازید متوجه خواهید شد که خطوط راستا و جهت های مختلفی دارند و در دنیای پیرامون به وفور قابل روئت هستند از جمله در پنجره ها، در خطوط افقی مبلمان و میز قهوه خوری، خطوط افقی کف اتاق، پرده های ضخیم موجدار،...

28 دی 1398